Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda
href="mailto:moc!pont!liamg!kukac!aloksifer!pont!anna!pont!yrohtab">moc!pont!liamg!kukac!aloksifer!pont!anna!pont!yrohtab

Rólunk

„Bizony az Úr ajándéka a gyermek” (Zsoltárok 127,3)

Nevelés hittel, szívvel, játékkal, mesével

a nyírbátori református óvodában

 

A Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként 2019-től működünk. 5 csoportban, 10 fő óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, akiknek a munkáját 5 fő pedagógiai asszisztens, és 5 fő szakképzett dajka segíti.

Felekezetileg nyitott óvodánkban megbízható környezetet biztosítunk, és nyugodt családias légkörben fogadjuk már a 2,5 éves korú gyermekeket is.

A szeretet az alapja a sikeres nevelési folyamatunknak, amely hosszú távú befektetés, és évek múlva látható, érezhető a különbség a gyermekek személyiségében, értékrendjében.  A hozzánk érkező gyermekeket nyugodt, családias légkör fogadja. Fontos számunkra, hogy a játékos tevékenységek, a tapasztalatok szerzése mellett képességeik és hitük is megfelelően fejlődjön. Szeretnénk megadni óvodásainknak azt az érzelmi biztonságot, amelyben egymás elfogadása, megértése, segítése érték lesz. A „Játékkal, mesével” helyi pedagógiai programunkat 2020/2021-es nevelési évtől azonos életkorú gyermekcsoportokban valósítjuk meg. Munkánk alapja az a gyermekközpontú keresztyén szellemű nevelés, amely egymás elfogadását, a fejlesztés különböző módszereit, az egyéni fejlődés differenciált útjait támogatja, kiváló óvodapedagógusok állandó jelenlétével. Feladatunk a gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembevétele, személyiségük kibontakoztatása, továbbá élménygazdag mindennapok megteremtése, amelyen keresztül a játszó gyermek, megfelelő ismeretekhez jutva felfedezi környezetét. Személyiségfejlődésük segítésére egyéni képességeikhez igazodó nevelési módszereket és eljárásokat alkalmazunk, amelyek fókuszában az életkorukra jellemző érdeklődés felkeltése és fenntartása, a tevékeny óvodai mindennapok, és önálló választásuk áll. A szabad játék, a mese, a tevékenységbe ágyazott élmény és tanulás, a játékban történő fejlesztés lehetővé teszi az ismeretek sokoldalú átadását, a cselekvésbe ágyazott tapasztalatszerzést, a gyermeki képességek megismerését, részképesség lemaradások esetén a szakmailag megalapozott, tudatos fejlesztést.. Óvodánkban logopédus, és fejlesztő pedagógus foglalkozik az adott területen elmaradást mutató gyermekekkel. Fejlesztő tevékenységünket TSMT torna is gazdagítja. A módszer különböző feladatok segítségével fejleszti a nagy- és finommozgásokat. Tehetséggondozó tevékenységeink kiegészítik óvodai nevelésünket. Az 5-6 éves korú gyermekek ének-zene, Bozsik foci, angol és német nyelv, illetve drámajáték műhelyekben vehetnek részt egyéni érdeklődésüknek megfelelően. Két Digitális Okos Játék Óvodásoknak - DIOO - eszköz is segíti a korszerű fejlesztést. Az intézmény és a család együttműködésében a kölcsönös elfogadás és segítségadás megoldásait tartjuk hatékonynak. Szeretnénk megadni az óvodás gyermekeknek azt a nevelést, amellyel egészséges életszemléletű, a különbözőséget elfogadni képes, együtt érző, segítséget nyújtani és alkalmazkodni tudó, kiegyensúlyozott, önálló gondolkodásra és feladatvégzésre képes felnőttekké válhatnak. Képességeik, és hitük fejlődik, harmóniában és szeretetben élnek Istennel, önmagukkal, környezetükkel.

Keressék óvodánkat bizalommal, hogy minderről Önök is meggyőződhessenek! Várunk mindenkit szeretettel!

Takácsné Matlag Erzsébet

 tagintézmény-vezető

Megosztom

Közelgő események

Hasznos információk

Ebédbefizetés:

 • Hétfő – Péntek     7:00 – 13:00
 • Étlap

               2023. június 12 - június 16.

               VAKÁCIÓ

 

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő – Csütörtök: 7:30 – 16:00
 • Péntek:                     7:30 – 13:00

Csengetési rend:

 • Csendes
  percek:        07:50 – 08:00
 • 1. óra:          08:00 – 08:45
 • 2. óra:          09:00 – 09:45
 • 3. óra:          10:00 – 10:45
 • 4. óra:          11:00 – 11:45
 • 5. óra:          12:00 – 12:45
 • 6. óra:          12:50 – 13:35
 • 7. óra:          13:50 – 14:35
Digitális jólét program
hatartalanul