Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda
href="mailto:moc!pont!liamg!kukac!aloksifer!pont!anna!pont!yrohtab">moc!pont!liamg!kukac!aloksifer!pont!anna!pont!yrohtab

Koronavírus-rendkívüli tájékoztató

A 2021. április 19-én módosított intézkedési terv ITT tölthető le!

 

 

BÁTHORY ANNA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

INTÉZKEDÉSI TERV

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

 

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

Hatályos: 2020.szeptember 01.

Módosítva: 2020. szeptember 3.                                                              Visszavonva:……………….

 

A járványügyi adatok nyomon követése alapján látható, hogy Magyarország jelenleg biztonságos, ezért szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt. A környező országok besorolása azonban láthatóan változik, a járvány terjedése nehezen kiszámítható, ezért a köznevelési ágazatnak fel kell készülnie a védekezésre és a megelőzésre, továbbá ki kell dolgoznia olyan eljárásrendet, amely megfelelő támpontot nyújt ahhoz, hogy szükség esetén célzott beavatkozásokkal beazonosíthatók és fokozottabban támogathatók legyenek a veszélyeztetett intézmények. A fenti feladatok eredményes végrehajtása céljából, az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív Törzzsel együttműködve, az alábbi intézkedési tervben foglalta össze a szükséges intézkedéseket.

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

 

1.AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

 1. Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogatha1tja. Kérjük, a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az intézmény vezetőjét értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 2. A pedagógiai munkában, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
 3. Az iskola épületében szülő nem tartózkodhat, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. Amennyiben ügyintézés céljából érkezik előzetesen egyeztetett időpontban az intézménybe, akkor számára a kézfertőtlenítés és a szájmaszk használata kötelező.
 4. Reggel, érkezéskor testhőmérséklet ellenőrzés céljából érintésmentes lázmérővel ellenőrizzük tanulóinkat és kötelező a kézfertőtlenítő használata.
 5. A csoportosulások megelőzése érdekében a tanítási év folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt kerüljék a szülők gyermekeikkel a csoportosulást, a hosszas beszélgetést.
 6. A tantermekben lehetőség szerint gondoskodunk a gyermekek lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A gyermekek szellősebb elhelyezése céljából, a neveléshez/oktatáshoz nem szükséges tárgyakat, bútorokat a tantermen kívül helyezzük el, a menekülő útvonal biztosítása mellett. A tantermekben maradó bútorokat a fal mellé tesszük, az asztalokat távolabb toljuk egymástól.
 7. Az alsó tagozat tanulói és pedagógusai számára a maszk használata nem kötelező.
 8. A felső tagozat tanulói számára az óraközi szünetekben, a közösségi terekben – folyosó, aula, mosdók – a maszk használata ajánlott.
 9. A közösségi terekben – folyosókon, aulában - egyszerre csak annyi gyermek tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. 
 10. A különböző osztályokba járó gyermekek keveredését – amennyiben ez lehetséges – elkerüljük. A szaktantermek, csoportbontásban tanított tantárgyak kivételével az osztályok a tanítási nap folyamán ugyanazt a tantermet használják. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést végzünk.
 11. Az iskolában a csengetési rendet úgy alakítottuk ki, hogy az támogatja a tanórák közötti szünetben a 1,5 méteres védőtávolság betartását és a csoportosulás elkerülését. Az alsó tagozatos tanulók az udvari szünetre második és negyedik tanítási órát követően, míg a felső tagozatos tanulók az első és harmadik órát követően mehetnek.
 12. A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk, amelynek során mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportban) kell végezni.
 13. A tanévben őszre tervezett úszásoktatást felfüggesztjük, tavaszra vagy későbbi évfolyamokra ütemezzük át.
 14. A megfelelő védőtávolság betartása az öltözőkben és mosdókban különösen fontos, ezért pedagógus jelenlétét biztosítjuk.
 15. Intézményünkben az első félévben esedékes, nagy létszámú gyermek vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvények megszervezését későbbre halasztjuk, vagy  megszervezése során tekintettel kell lennünk az alábbiakra:
 16. az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
 17. az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
 18. zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
 19. a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.
 20. A kirándulások megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. Előnyben részesítjük a
 21. belföldi úticélokat.
 22. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg. A szükséges információkat e-mailben és a MOZANAPLÓ felületét használva is eljuttatjuk a szülőknek.

 

2.EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 1. Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára felhívjuk az érkezők figyelmét!
 2. A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki. Biztosítjuk a papírtörlő használatát a mosdókban.
 3. Felnőttek kéztörlésre csak papírtörlőt használhatnak!
 4. A szülőknek az iskola mosdójába belépni szigorúan tilos!
 5. Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot.
 6. A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használatát köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobását és az alapos kézmosást, kézfertőtlenítést.
 7. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (tantermekben, a folyosókon, a mosdókban és egyéb helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek az asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, mosdók csaptelepei, WC lehúzók stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.
 8. A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszközt biztosítunk, amelynek viselése szükséges.
 9.   Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
 10. Az iskolában használt sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

 

3.ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 1. Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
 2. Étkezés előtt és után biztosítjuk és kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére, papírtörlő használatára.
 3. Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy szakaszosan, időben elkülönítetten, osztályonként ebédeljenek. Az osztályokat, tanulókat sorban álláskor és étkezéskor a biztonsági előírások betartására figyelmeztetjük.
 4. Ajánljuk a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartását. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalását kerüljük!
 5. Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése.
 6. A kenyérkosarakat, a bennük elhelyezett kendőket minden használatot követően cseréljük. A textíliákat gépi úton történő fertőtlenítéssel kezeljük.
 7. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert biztosítunk, és annak rendszeres használatára fokozott figyelmet fordítunk.
 8. Az intézményvezető/élelmezésvezető felelőssége és feladata, hogy a dolgozók egészségi állapotát monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.
 9.  

4.A GYERMEKEK HIÁNYZÁSÁNAK KEZELÉSE

4.1. Annak a tanulónak a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára.

4.2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

4.3 A gyermek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

4.4. A hiányzás tényét a szokott módon kérjük telefonon jelezni, előző nap 13:00 óráig. A gyermek iskolába érkezését, az érkezést megelőző nap 13:00 óráig kérjük jelezni.

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

5.1.  Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

5.2 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

5.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli 7 ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.

5.4 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.

5.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

 

6.TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 2. Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírusra utalhatnak a panaszok:

- láz

- köhögés

- nehézlégzés

- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya

- kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás,        hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés.

 1. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 2. Amennyiben a tanítási időben észleli a pedagógus a tanulón a fertőzés gyanúját, abban az esetben elkülönítését azonnal meg kell kezdeni az erre kijelölt orvosi szobában. A tanuló felügyeletéről a pedagógiai asszisztens gondoskodik, akinek eldobható védőruházat, maszk, gumikesztyű és fertőtlenítőszer használata kötelező. A helyiség takarítására külön eszközök használatát biztosítjuk.
 3. Beteg személy esetén az intézményvezetőt vagy az intézményvezető-helyetteseket kell értesíteni, aki gondoskodik a további teendőkről.
 4. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 5. A fertőzés gyanújáról az iskola háziorvosát, Dr. Ruzsinszki Juditot azonnal értesítjük a 20/9724-206 telefonszámon.
 6. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 7. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
 8. A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30.§ (5) bekezdése szerint megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

 

Nyírbátor, 2020. augusztus 31.         

Sivadóné Cselenyák Dóra

intézményvezető

Tisztelt Szülők!

A járványügyi adatok nyomon követése alapján látható, hogy Magyarország jelenleg biztonságos, ezért szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt. A környező országok besorolása azonban láthatóan változik, a járvány terjedése nehezen kiszámítható, ezért a köznevelési ágazatnak fel kell készülnie a védekezésre és a megelőzésre, továbbá ki kell dolgoznia olyan eljárásrendet, amely megfelelő támpontot nyújt ahhoz, hogy szükség esetén célzott beavatkozásokkal beazonosíthatók és fokozottabban támogathatók legyenek a veszélyeztetett intézmények. A fenti feladatok eredményes végrehajtása céljából, az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív Törzzsel együttműködve, az alábbi intézkedési tervben foglalta össze a szükséges intézkedéseket.

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

 

1.AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

 1. Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. Kérjük, a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az intézmény vezetőjét értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 2. A pedagógiai munkában, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
 3. Az iskola épületében szülő nem tartózkodhat. Amennyiben ügyintézés céljából érkezik előzetesen egyeztetett időpontban az intézménybe, akkor számára a kézfertőtlenítés és a szájmaszk használata kötelező.
 4. Reggel, érkezéskor testhőmérséklet ellenőrzés céljából érintésmentes lázmérővel ellenőrizzük tanulóinkat és kötelező a kézfertőtlenítő használata.
 5. A csoportosulások megelőzése érdekében a tanítási év folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt kerüljék a szülők gyermekeikkel a csoportosulást, a hosszas beszélgetést.
 6. A tantermekben lehetőség szerint gondoskodunk a gyermekek lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A gyermekek szellősebb elhelyezése céljából, a neveléshez/oktatáshoz nem szükséges tárgyakat, bútorokat a tantermen kívül helyezzük el, a menekülő útvonal biztosítása mellett. A tantermekben maradó bútorokat a fal mellé tesszük, az asztalokat távolabb toljuk egymástól.
 7. A gyermekeknek és a velük foglakozó felnőtteknek, a nap folyamán a maszk viselése nem kötelező.
 8. A közösségi terekben – folyosókon, aulában - egyszerre csak annyi gyermek tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. 
 9. A különböző osztályokba járó gyermekek keveredését – amennyiben ez lehetséges – elkerüljük. A szaktantermek, csoportbontásban tanított tantárgyak kivételével az osztályok a tanítási nap folyamán ugyanazt a tantermet használják. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést végzünk.
 10. Az iskolában a csengetési rendet úgy alakítottuk ki, hogy az támogatja a tanórák közötti szünetben a 1,5 méteres védőtávolság betartását és a csoportosulás elkerülését. Az alsó tagozatos tanulók az udvari szünetre második és negyedik tanítási órát követően, míg a felső tagozatos tanulók az első és harmadik órát követően mehetnek.
 11. A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk, amelynek során mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportban) kell végezni.
 12. A megfelelő védőtávolság betartása az öltözőkben és mosdókban különösen fontos, ezért pedagógus jelenlétét biztosítjuk.
 13. Intézményünkben az első félévben esedékes, nagy létszámú gyermek vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvények megszervezése során tekintettel kell lennünk az alábbiakra:
  1. az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
  2. az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
  3. zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
  4. a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.
 14. A kirándulások megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. Előnyben részesítjük a

belföldi úticélokat.

 1. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg. A szükséges információkat e-mailben és a MOZANAPLÓ felületét használva is eljuttatjuk a szülőknek.

 

 

2.EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 

 1. Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára felhívjuk az érkezők figyelmét!
 2. A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki. Biztosítjuk a papírtörlő használatát a mosdókban.
 3. Felnőttek kéztörlésre csak papírtörlőt használhatnak!
 4. A szülőknek az iskola mosdójába belépni szigorúan tilos!
 5. Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot.
 6. A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használatát köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobását és az alapos kézmosást, kézfertőtlenítést.
 7. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (tantermekben, a folyosókon, a mosdókban és egyéb helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek az asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, mosdók csaptelepei, WC lehúzók stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.
 8. A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszközt biztosítunk, amelynek viselése szükséges.
 9.   Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
 10. Az iskolában használt sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

 

3.ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

 1. Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
 2. Étkezés előtt és után biztosítjuk és kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére, papírtörlő használatára.
 3. Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok, tanulók a sorban álláskor és étkezéskor a biztonsági előírásokat betarthassák
 4. Ajánljuk a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartását. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalását kerüljük!
 5. Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése.
 6. A kenyérkosarakat, a bennük elhelyezett kendőket minden használatot követően cseréljük. A textíliákat gépi úton történő fertőtlenítéssel kezeljük.
 7. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert biztosítunk, és annak rendszeres használatára fokozott figyelmet fordítunk.
 8. Az intézményvezető/élelmezésvezető felelőssége és feladata, hogy a dolgozók egészségi állapotát monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.

 

4.A GYERMEKEK HIÁNYZÁSÁNAK KEZELÉSE

 

4.1. Annak a tanulónak a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára.

4.2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

4.3 A gyermek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

4.4. A hiányzás tényét a szokott módon kérjük telefonon jelezni, előző nap 13:00 óráig. A gyermek iskolába érkezését, az érkezést megelőző nap 13:00 óráig kérjük jelezni.

 

5.TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 2. Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírusra utalhatnak a panaszok:

- láz

- köhögés

- nehézlégzés

- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya

- kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés.

 1. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 2. Amennyiben a tanítási időben észleli a pedagógus a tanulón a fertőzés gyanúját, abban az esetben elkülönítését azonnal meg kell kezdeni az erre kijelölt orvosi szobában. A tanuló felügyeletéről a pedagógiai asszisztens gondoskodik, akinek eldobható védőruházat, maszk, gumikesztyű és fertőtlenítőszer használata kötelező. A helyiség takarítására külön eszközök használatát biztosítjuk.
 3. Beteg személy esetén az intézményvezetőt vagy az intézményvezető-helyetteseket kell értesíteni, aki gondoskodik a további teendőkről.
 4. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 5. A fertőzés gyanújáról az iskola háziorvosát, Dr. Ruzsinszki Juditot azonnal értesítjük a 20/9724-206 telefonszámon.
 6. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 7. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 

Nyírbátor, 2020. augusztus 31.         

Sivadóné Cselenyák Dóra

intézményvezető

 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Tanítványaink!

Magyarország Kormánya a koronavírus járvány terjedése miatt új munkarend bevezetéséről határozott az oktatási intézményekben.

 A Kormányhatározat értelmében 2020. március 16-tól új oktatási rend lép életbe:

 a tantermen kívüli digitális munkarend.

Olyan tanítási módok, amelyek nem igényelnek személyes találkozást.

A diákok digitális eszközök segítségével folytathatják a tanulást.

A személyes tárgyak elvitelének rendjét is szabályozni fogjuk!

A rendkívüli helyzetre tekintettel kérem, kövessék figyelemmel Facebook oldalunkat, iskolánk honlapját, a Mozanapló levelezését! Az intézményi munkarendhez kapcsolódó információkat érhetik majd el ezeken a csatornákon.

Üdvözlettel: Sivadóné Cselenyák Dóra intézményvezető

 

Digitális órarend

Óvodai Közlemény

 

Az óvodai-és iskolai szociális segítők a továbbiakban elektronikusan, online és telefonon tudnak segítséget nyújtani

(Részletek itt)

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szülői tájékoztatója

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatója

 

Megosztom

Közelgő események

Hasznos információk

Ebédbefizetés:

 • Hétfő – Péntek     7:00 – 13:00
 • Étlap

               2023. június 12 - június 16.

               VAKÁCIÓ

 

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő – Csütörtök: 7:30 – 16:00
 • Péntek:                     7:30 – 13:00

Csengetési rend:

 • Csendes
  percek:        07:50 – 08:00
 • 1. óra:          08:00 – 08:45
 • 2. óra:          09:00 – 09:45
 • 3. óra:          10:00 – 10:45
 • 4. óra:          11:00 – 11:45
 • 5. óra:          12:00 – 12:45
 • 6. óra:          12:50 – 13:35
 • 7. óra:          13:50 – 14:35
Digitális jólét program
hatartalanul